Forex kỳ vọng tích cực

forex kỳ vọng tích cực

Peter Ngày 26 tháng 2 năm 2012 lúc 4:20 chiều. Xin chào Raghavendra, bảng tính biến động về lịch sử chỉ tải dữ liệu từ Yahoo. Hiện tại, Yahoo không hỗ trợ tương lai cho giao dịch tương lai NIFTY, tuy nhiên, bạn có thể tải xuống dữ liệu lịch sử chỉ mục bằng cách nhập NSEI vào trường mã.

Raghavendra 25 tháng hai năm 2012 lúc 6:09 sáng. Trong tính toán-Lịch sử biến động, làm thế nào tôi có thể nhập Nifty Futures. Excel cho giá giao ngay. Nhưng tôi muốn nó cho Nifty tương lai, mà tôi muốn nhập từ trang web NSE, từ liên kết liên kết. Xin vui lòng cho tôi, làm thế nào để làm điều đó. Peter Ngày 23 tháng 1 năm đánh giá forex forex kỳ vọng tích cực 3:54 pm. vào ngày 21 tháng 1 năm 2012 lúc 10:30 sáng. Tuy nhiên ive thấy rằng với các nhà môi giới hiện tại của tôi im không được phép thương mại tương lai ở tất cả và họ chỉ forex báo hiệu hai giao dịch một ngày cho phép các lựa chọn bảo hiểm chiến lược.

Tôi muốn kinh doanh độc lập trực tuyến và được phép bán hàng trần và hoặc các cuộc gọi. bất kỳ lời khuyên bạn có thể cung cấp về làm thế nào để đạt được điều này sẽ được đánh giá cao. Peter Ngày 2 tháng 1 năm 2012 lúc 5:38 chiều. Hi Patrick, không lo lắng về những câu hỏi, tôi rất vui khi được giúp đỡ. Patrick 01 Tháng Giêng, 2012 at 8:46 pm.

Peter ngày 27 tháng 12 năm 2011 lúc 6:29 chiều. Hi Kanchan, một mô hình định giá phụ thuộc vào kiểu lựa chọn (ví dụ như Mỹ Châu Âu) - không phải là đất nước. kanchan 23 tháng 12 năm 2011 lúc 12:22 sáng. làm u có bất kỳ mô hình giá excel cho các tùy chọn Ấn Độ. Peter Ngày 20 tháng 12 năm 2011 lúc 5:09 chiều. danielyee 19 tháng 12 năm 2011 lúc 5:03 sáng. Adil Siddiqui 27 tháng 10 năm 2011 lúc 3:07 chiều. Thông tin tuyệt vời về các lựa chọn, loại chiến lược nào có thể được sử dụng trong khí hậu biến đổi này đặc biệt là trên các thiết bị như Vàng.

Peter ngày 4 tháng 10 năm 2011 lúc 12:21 sáng. Có, hãy xem bài viết về Mô hình nhị thức. Bruce ngày 03 tháng 10 năm 2011 lúc 11:34 chiều. Bạn có bất kỳ mô hình định giá excel nào cho các lựa chọn của Mỹ. Peter ngày 11 tháng 9 năm 2011 lúc 7:05 chiều. Có thể. các lựa chọn mất giá trị như phương pháp tiếp cận hết hạn (thời gian phân rã) và số tiền bị mất càng làm càng gần thì tùy chọn sẽ hết hạn. bắt ngày 11 tháng 9 năm 2011 lúc 7:04 sáng. Peter ngày 11 tháng 8 năm 2011 lúc 6:57 chiều. Mua để mở để thiết lập một vị trí dài mới. Mua để đóng để thoát đóng một vị trí hiện tại ngắn. Bán để mở để thiết lập một vị trí ngắn mới. Bán để đóng để thoát đóng ra một vị trí lâu dài hiện có.

Tập thể dục Nếu bạn là một lựa chọn dài và bạn muốn thực hiện các lựa chọn để nhận giao hàng hoặc bán cơ bản (tùy thuộc vào nó là một cuộc gọi hoặc đưa tùy chọn) Gabe 11 tháng 8 năm 2011 lúc 3:13 chiều. Vì vậy, khi tôi bán hợp đồng không có nghĩa là tôi đang viết nó tôi chỉ bán một bản hợp đồng đã được viết đúng.

Ngoài ra khi tôi đi mua một hợp đồng lựa chọn thông qua nhà môi giới của tôi (tdameritrade) Tôi đã chọn cái chân của biểu tượng [những gì hợp đồng tôi muốn] aka GE, vv nhưng tôi phải chọn một trong bốn lựa chọn. Bạn có thể giải thích được ý nghĩa của mỗi phương tiện. Tôi sẽ chọn cái gì để mua, nói rằng tôi muốn có một lựa chọn cuộc gọi đó là những gì confuses tôi. Whats sự khác biệt giữa Mua để mở và Mua để đóng và tất cả các phần còn lại. Peter ngày 31 tháng 7 năm 2011 lúc 7:06 chiều. Loại - nhưng bạn không amp; quot; có amp; quot; để mua cổ phiếu.

Sơ đồ trang web | BảnQuyền ©